Français Nederlands

Nous vous accompagnons et vous soutenons dans ces moments difficiles.

Wij staan u bij en steunen u tijdens deze moelijke tijden.

Funérailles - Begrafenissen   A.D.T.

Nous sommes à votre disposition 24h sur 24, 7j sur 7. Chez vous ou chez nous et ceci sans aucun frais supplémentaire.

We zijn ter u beschikking 24u op 24, 7 dagen op 7. Bij u thuis of bij

ons op kantoor en dit zonder bijkomende kosten. 

Bruxelles et ses 19 communes - Brussel en zijn 19 gemeenten

Rue de la Promenade, 13 - Anderlecht - Wandelingstraat, 13

02/520.88.38 - 0496/91.52.62